Straatcoach

Bestrijding van overlast en het voorkomen van crimineel gedrag onder jongeren zijn belangrijke aandachtspunten voor de straatcoaches. Zij leggen contacten met de jongeren en gaan het gesprek aan. Met wederzijds respect willen de straatcoaches de jongeren attenderen op de gevolgen van hun gedrag, maar ze grijpen ook direct in als dat nodig is.
Door de intensieve inzet van straatcoaches krijgt de gemeente een beter beeld van wat er op straat onder de jongeren leeft en kunnen adequate maatregelen worden genomen. Door de informatie te bundelen en te delen met partners als het Centrum Jeugd en Gezin, Veiligheidshuis, Bureau Jeugdzorg en Provides, kan er gezamenlijk en gestructureerd worden ingespeeld op knelpunten en wensen.
Net als de straatcoaches lopen de MRM beveiliging niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken. De prioriteit van de MRM beveiliging ligt bij de handhavingstaken. Met hun inzet moeten ergernissen als zwerfvuil, hondenpoep, huisvuiloverlast en vernielingen door baldadig gedrag worden voorkomen.

Advertisements